Escudos

De RissenAO Wiki
Escudos
Nombre Raza Skills en
Defensa con escudos
Defensa Clases
Escudo de Tortuga Tortugac.jpg Todas 0 1/1 Todas menos Mago - Nigromante
- Arquero - Cazador
Rodela Rodela.jpg Todas 50 1/2 Bardo - Asesino - Druida
Escudo de Hierro EscudoHierro.jpg Todas 50 1/2 Clérigo - Paladín - Guerrero


Escudos
Nombre Raza Skills en
Defensa con escudos
Defensa Clases Costo de elaboración
(Herrero)
Escudo tortuga reforzado Tortu+1.png Todas 60 2/2 Pirata 100Lingoh.png 50Lingop.png
Rodela +1 Rodelanw.png Todas 60 2/3 Druida - Bardo - Asesino 110Lingoh.png 70Lingop.png
Escudo Imperial EscudoImperial.jpg Todas 63 3/5 Clérigo - Paladín - Guerrero 110Lingoh.png 95Lingop.png
Ojo de Druida OjoDruida.jpg Todas 100 3/4 Bardo 160Lingoh.png 90Lingop.png 50Lingoo.png
Escudo Thork ETHORK.jpg Todas 100 3/4 Asesino 160Lingoh.png 90Lingop.png 50Lingoo.png
Escudo Imperial +1 EscudoImperial+1.jpg Todas 87 5/7 Paladín - Guerrero 180Lingoh.png 135Lingop.png
Escudo Rondor ERONDOR.jpg Todas 100 5/7 Clérigo 230Lingoh.png 135Lingop.png 40Lingoo.png
Escudo Legendario EscudoPlatino.jpg Todas 100 7/9 Paladín 255Lingoh.png 150Lingop.png 50Lingoo.png
Escudo Datek Dattek.png Todas 100 7/10 Guerrero 150Lingoh.png 230Lingop.png 50Lingoo.png
  • Estos costos no contemplan recompensas.